Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op mijn website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Agrarischfotograaf.nl werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Agrarischfotograaf.nl geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Voor de eventuele prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Agrarischfotograaf.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Agrarischfotograaf.nl biedt geen garantie over de veiligheid van mijn website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van mijn website.

Agrarischfotograaf.nl is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Agrarischfotograaf.nl verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

Agrarischfotograaf.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op mijn website.

Agrarischfotograaf.nl zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Agrarischfotograaf.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrarischfotograaf.nl.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op mijn website.